Ý nghĩa thực thi khuyến mại trong kinh doanh

Một điều mà ai cũng biết khi nói đến hoạt động bán hang, nhưng ai cũng ngại thực thi vỡ tính rủi ro. Điều tôi đang muốn nói ở đây chính là khuyến mại . Một trong những phương thức bán hàng nhanh nhất để tạo hiệu ứng nền ban đầy cho sản phẩm.

Khuyến mại bao nhiêu là đủ?

–  Thực hiện việc khai thác tốt dịch vụ Internet phục vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Tổ chức các khoá đào tạo, triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về thương mại điện tử và chủ động tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet .

– Giao cho một vài cá nhân hoặc một nhóm có trách nhiệm chuyên sâu vào lĩnh vực, kiến thức về thương mại điện tử như vậy sẽ tăng khả năng tiếp cận thương mại điện tử hơn cho các thành viên còn lại trong doanh nghiệp.

– Tạo ra chính sách khuyến khích hoạt động sử dụng thương mại điện tử trong giao dịch kinh tế, để từ đó họ thấy được bản chất và lợi ích của việc sử dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Các doanh nghiệp cử cán bộ đi học những khoá học về thương mại điện tử hoặc đi dự những cuộc hội thảo về lĩnh vực này để từ đó nhận thức được lợi ích và xu thế phát triển cuả thương mại điện tử.

km vina

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi kinh phí lớn để thực hiện các dự án mang tầm cỡ. Đại gia vinaphone sẵn sàng đầu tư kinh phí với hoạt động bán hàng nạp thẻ vinaphone online để thu hút nguồn khách hàng. Rừ ràng, thương mại điện tử là sản phẩm mà ai cũng cú thể nhỡn rừ mà chẳng mấy ai dỏm đầu tư

– Nội dung của tất cả những hoạt động phổ biến kiến thức của doanh nghiệp về thương mại điện tử phải đặt ra yêu cầu là đề cập một cách rõ ràng và hoàn chỉnh về thương mại điện tử. Những nội dung thông tin cung cấp phải chứa đựng đầy đủ về các mặt: Qui định về luật pháp, những yêu cầu về mặt thiết bị, công nghệ, yêu cầu về kỹ năng sử dụng, cách thanh toán… tránh tình trạng cung cấp thông tin một cách không đầy đủ gây nên việc lúng túng khi áp dụng trong thực tế.

Thương mại điện tử không hoàn toàn là một lĩnh vực khó nhưng vấn đề đào tạo lại là khâu quyết định đến sự thành công hay thất bại của áp dụng thương mại điện tử. Với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam có thể coi đây là một vấn đề lớn trong quá trình ứng dụng thương mại điện tử vì một số lý do.

– Phần lớn nhân viên trong các doanh nghiệp kinh doanh nói riêng chưa có kỹ năng sử dụng máy tính một cách thành thạo, đây là một cản trở rất lớn, bởi vì chỉ khi nào chính bản thân những nhà lãnh đạo, những cán bộ chủ chốt nhận thức được và thực hiện được những tác vụ của thương mại điện tử thì lúc đó thương mại điện tử mới thực sự đi nhanh vào đời sống kinh tế của mỗi cơ quan, doanh nghiệp.

– Thực tế là ở Việt Nam những người sử dụng thành thạo máy tính nói riêng và các thiết bị thông tin nói chung thường lai không phải là những người hoạt động trong lĩnh vực thương mại, mà chỉ đơn thuần là những người hoạt động trong các lĩnh vực kỹ thuật. Do vậy, tuy là chúng ta có một đội ngũ những người làm tin học khá nhưng những người thực sự có thể trực tiếp hoạt động trong thương mại điện tử thì còn rất thiếu. Vì vậy vấn đề hiện nay vẫn phải là đào tạo được một đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực thương mại có kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo có khả năng tiếp cận và áp dụng được thương mại điện tử vào trong hoạt động kinh doanh của cơ sở mình.

– Trong khi thương mại điện tử đã và đang rất phổ biến đối với các doanh nghiệp trên thế giới thì ở Việt Nam thói quen mua bán giao dịch theo phương thức truyền thống trên giấy tờ vẫn là chủ yếu, giao dịch điện tử chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong giao dịch thương mại. Vì vậy đây thực sự là một lực cản rất lớn đối với sự chấp nhận và ứng dụng thương mại điện tử vào Việt Nam.

Nhờ những động thái trên mà các sản phẩm Việt Nam đang có một thị phần ổn định và có mức tăng trưởng tương đối. Khuyến mãi vinaphone đó bước nào đánh vào thị trường và làm cho các hoạt động khác của thị trường biến động theo

 

 

 

Tác giả: vuongnguyenbinh

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *