Vụ bội chi quỹ bảo hiểm y tế: Đề nghị công an điều tra


Ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá, BHYT là một chính sách xã hội lớn, là loại hình bảo hiểm đặc biệt, mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân… nhưng việc bội chi tới 395 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm là dấu hiệu bất thường.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chấn chỉnh những vi phạm trong thực hiện chính sách BHYT

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chấn chỉnh những vi phạm trong thực hiện chính sách BHYT

Do đó, ông Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu, tình trạng này cần phải nhanh chóng được chấn chỉnh; hấn chỉnh ngay những biểu hiện buông lỏng quản lý về KCB BHYT tại các cơ sở KCB; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn cho các cơ sở KCB, ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc và dịch vụ kỹ thuật trong KCB nhưng với quan điểm chống lạm dụng chứ không hạn chế quyền lợi của người có thẻ BHYT, bệnh nào phải đi với thuốc và dịch vụ kỹ thuật ấy.

Đồng thời phải đánh giá kỹ hơn về các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nếu là nguyên nhân thuộc về năng lực quản lý giám sát thì phải nhanh chóng chấn chỉnh, nếu có dấu hiệu vi phạm, có sự thông đồng giữa các bên liên quan để trục lợi quỹ BHYT thì phải điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Xứng cũng yêu cầu ngành BHXH và Y tế cần tăng cường quản lý hợp đồng KCB của hai bên. BHXH phải chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng quỹ BHYT đúng quy định, không thể viện lý do thiếu nhân lực hay công nghệ; cần tăng cường giám sát, quản lý việc KCB BHYT, xem xét trách nhiệm cán bộ giám định BHYT tại những nơi có sai phạm về KCB BHYT; phải thông tin kịp thời, thường xuyên các cơ sở, cá nhân vi phạm pháp luật về BHYT; Có thể xem xét việc dừng hợp đồng KCB BHYT đối với những đơn vị vi phạm. Bên cạnh đó, BHXH cần nhanh chóng hoàn thiện đưa vào vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT cho các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra 2 đơn vị; Sở Y tế phối hợp với BHXH tổ chức thanh tra từ 3 đến 5 đơn vị; Thanh tra tỉnh nghiên cứu tổ chức thanh tra toàn diện 2 bệnh viện. Đến ngày 30/10 phải có báo cáo bước đầu, nếu có sai phạm xử lý theo quy định của pháp luật để chấn chỉnh những sai phạm trong trục lợi quỹ BHYT.

Duy Tuyên

30 August 2016 | 5:04 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *