Về việc nhiều bệnh viện xin xuống hạng: Do chưa hiểu đúng về quy định tuyến và hạng


Theo Bộ Y tế, việc thực hiện thông tư này giúp giảm tải tuyến trung ương, tạo điều kiện cho tuyến cơ sở phát triển.

Theo Bộ Y tế, việc thực hiện thông tư này giúp giảm tải tuyến trung ương, tạo điều kiện cho tuyến cơ sở phát triển.

Bộ Y tế cũng nhận được phản ánh tương tự qua một số bài báo và cho rằng các bệnh viện có nguy cơ đóng cửa, xin xuống hạng do các quy định của Thông tư 40/2015/TT-BYT gây ra.

Ví như một số cơ sở y tế công lập (như Bênh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Nai và Bệnh viện Da liễu Đồng Nai) phải xin xuống hạng vì thiếu bệnh nhân.

Tuy nhiên, đại diện Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) cho rằng các Bệnh viện này chưa hiểu đúng về quy định tuyến và hạng của cơ sở y tế. Vì quy định về phân tuyến khác với tuyến chuyên môn kỹ thuật và không phụ thuộc vào hạng của các bệnh viện này.

Như vậy, các bệnh viện không thể “thích” lên hạng hay xuống hạng nào cũng được, mà việc xếp hạng do các cơ quan có thẩm quyền quyết định căn cứ vào quy mô hoạt động, phạm vi chuyên môn, cơ sở vật chất, năng lực và điều kiện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của cơ sở đó.

Còn Thông tư số 40/2015/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 là đưa ra các quy định cơ bản các nội dung về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh của người tham gia BHYT.

Cụ thể, xác định tuyến của các cơ sở KCB, chia hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước thành 04 tuyến là tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến Trung ương. Với các bệnh viện tư nhân được xác định tuyến tương đương với các bệnh viện công lập căn cứ vào hạng của các bệnh viện tư nhân đó.

Hướng dẫn đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB theo từng tuyến, cũng như xác định trách nhiệm của Sở y tế và BHXH tỉnh trong việc xác định đối tượng, số lượng người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định về chuyển tuyến chuyên môn trong KCB BHYT. Theo đó người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời bổ sung một số trường hợp được chuyển tuyến KCB BHYT chưa được quy định thông tư về chuyển tuyến của Bộ Y tế . Thông tư cũng quy định danh mục các bệnh, nhóm bệnh được chuyển tuyến theo năm tài chính.

Như vậy, Thông tư đã đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong vấn đề đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Đặc biệt, việc thực hiện thông tư này cũng góp phần giảm tải cho tuyến trên, giảm các chi phí không cần thiết đối với người tham gia BHYT, đồng thời tạo điều kiện để các bệnh viện tuyến trên tập chung phát triển các dịch vụ, kỹ thuật y chuyên sâu, các bệnh viện tuyến cơ sở được phát triển.

Tuy nhiên, với đặc thù của một số lĩnh vực khám chữa bệnh như y học cổ truyền, chuyên khoa da liễu, để duy trì hiệu quả hoạt động và phát triển cho các cơ sở y tế này, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tập huấn chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện mô hình bác sỹ gia đình và xây dựng cơ chế chuyển tuyến phù hợp với một số lĩnh vực chuyên khoa, tạo cơ hội để người bệnh được chuyển tuyến thẳng tới các cơ sở KCB chuyên khoa từ hệ thống các cơ sở bác sỹ gia đình.

Tú Anh

.

22 August 2016 | 5:09 pm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *