Tiến trình viên thuốc tan ra trong dạ dày như thế nàoThứ sáu, 5/8/2016 | 12:50 GMT+7

Thứ sáu, 5/8/2016 | 12:50 GMT+7

Ben Ouaniche 27 tuổi đã mất 10 tiếng đồng hồ liên tục mô phỏng quá trình viên thuốc tan trong nước như môi trường dạ dày. 

Kết quả của thí nghiệm trên được đưa ra trên tờ Boredpanda. Ben Ouaniche đã sử dụng các thiết bị hiện đại với góc quay khác nhau, đồng thời ghi âm lại suốt 10 giờ thực nghiệm các viên thuốc hòa tan như thế nào khi tiếp xúc với nước tinh khiết. Thí nghiệm này cho thấy viên thuốc sau khi vào dạ dày dù có hình dạng thô cứng như thế nào thì trong một khoảng thời gian vừa đủ cũng sẽ bắt đầu bị tiêu hóa.

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v47”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

5 August 2016 | 5:50 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *