Thêm 3.500 liều văcxin Pentaxim tiêm ngừa cho trẻ em Hà Nội


Nhóm tiêm đợt này là trẻ sinh trong khoảng từ ngày 30/8/2014 đến ngày 30/6/2016 (năm dương lịch) và tính đến ngày 30/8/2016 bé đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được chích ngừa. Hệ thống đăng ký dịch vụ tiêm chủng trực tuyến hoạt động từ 9h ngày 30/8. 

Cụ thể, đợt này Trung tâm tiêm văcxin Pentaxim cho những trẻ như sau:

Mũi 1: Tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà chưa được tiêm mũi tổng hợp nào (Quinvaxem, Pentaxim, Infanrix Hexa, DPT…).

Mũi 2: Tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà đã tiêm mũi một cách ngày 30/8 tối thiểu 30 ngày.

Mũi 3: Tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà đã tiêm mũi 2 cách ngày 30/8 tối thiểu 30 ngày.

Mũi 4: (Mũi tiêm nhắc lại) Tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà đã tiêm mũi 3 cách ngày 30/8 tối thiểu một năm.

Trung tâm khuyến cáo phụ huynh nên chú ý xem con mình có đủ điều kiện đăng ký tiêm chủng hay không, bởi những trường hợp đã đăng ký nhưng trẻ không đúng đối tượng (chưa đến lịch tiêm chủng) thì kết quả đăng ký sẽ bị hủy bỏ.

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tổ chức đăng ký tiêm chủng qua http://www.ytdphanoi.gov.vn. Những trường hợp đăng ký thành công sẽ nhận được thông báo cụ thể về ngày, giờ đưa trẻ đi tiêm chủng.

Lê Nga

27 August 2016 | 4:13 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *