Tập đúng cách tư thế yoga 'chào mặt trời'Chủ nhật, 28/8/2016 | 05:04 GMT+7

Chủ nhật, 28/8/2016 | 05:04 GMT+7

Bài tập yoga liên hoàn gồm các động tác chào mặt trời – plank – rắn hổ mang, là bài tập cơ bản giúp cơ thể đốt cháy calories, giảm mỡ toàn thân và tăng lượng cơ bắp. 

 Thi Trân
Video: California

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v1”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

27 August 2016 | 10:04 pm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *