Tắm nước nóng hay nước lạnh thì tốt hơn cho sức khỏeThứ sáu, 12/8/2016 | 07:08 GMT+7

Thứ sáu, 12/8/2016 | 07:08 GMT+7

Tắm nước nóng giảm căng thẳng và làm dịu cơ bắp trong khi tắm nước lạnh giúp bạn tăng khả năng tập trung và sức đề kháng của cơ thể, theo Bright Side.

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v52”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

12 August 2016 | 12:08 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *