soft starter siemens Archive

Khởi động mềm (soft start) Siemens

Khởi động mềm (soft start) Siemens

Khởi động mềm Siemens (soft start ) là khởi động dùng bộ biến đổi điện áp xoay chiều để điều khiển điện áp stato bằng cách điều khiển góc kích SCR.Thường dùng cho động cơ vừa và lớn, động cơ nhỏ có thể …