bảo hiểm bảo việt Archive

VỮNG VÀNG TÀI CHÍNH ĐỐI PHÓ UNG THƯ

VỮNG VÀNG TÀI CHÍNH ĐỐI PHÓ UNG THƯ

Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 70.000 người chết do ung thư và hơn 200.000 nghìn người mắc mới. Hiện chi phí điều trị trung bình một ca ung thư tốn đến vài trăm triệu cho mỗi đợt điều trị. Bên …