Suy dinh dưỡng thấp còi giảm chậm


Cụ thể, tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi năm 2015 là 24,6% so với 24,9% so với năm 2015. Tương tự tỉ lệ SDD thể nhẹ cân từ 14,5% năm 2014 xuống 14,1% năm 2015.

Đây là công bố mới nhất của Viện Dinh dưỡng Quốc gia công bố số liệu về tình trạng dinh dưỡng trẻ em (SDDTE) dưới 5 tuổi theo các chỉ số: suy dinh dưỡng (SDD) thể nhẹ cân (tính theo cân nặng/tuổi), SDD thể thấp còi (chiều cao/tuổi) và SDD thể gầy còm (cân nặng/chiều cao).

Số liệu về tình trạng dinh dưỡng trẻ em được phân tích theo chỉ số nhân trắc học của WHO năm 2006. Đây là con số quan trọng phản ánh sự quan tâm đầu tư của gia đình và xã hội về chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ.

Số liệu về SDD trẻ em dưới 5 tuổi được thu thập theo một quy trình khoa học, theo nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên 30 cụm/1 tỉnh và toàn bộ 63 tỉnh/ thành phố thuộc Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em.

Theo Viện Dinh dưỡng, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em có sự khác biệt giữa các vùng sinh thái, các vùng miền. Trong đó, tỷ lệ tại khu vực Tây Nguyên là cao nhất, với 21,6% trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân và 34,2% trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Trung du và miền núi phía Bắc (suy dinh dưỡng nhẹ cân là 19,5%, suy dinh dưỡng thấp còi là 30,3%).

Như vậy, tỷ lệ SDD dưới 5 tuổi thể nhẹ cân và thấp còi cao nhất vẫn tập trung ở những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa.

Như ở Tây Nguyên tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất là 2 tỉnh Kon Tum (với suy dinh dưỡng nhẹ cân là 23,7% và 39,3%) và Gia Lai (với suy dinh dưỡng thấp còi là 24,1% và 35,3%).

Tương tự, tại khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất là tỉnh Lai châu và Hà Giang với suy dinh dưỡng nhẹ cân là 23,0% và 22,8%; suy dinh dưỡng thấp còi là 36,4% và 35,1%.

Hồng Hải

26 July 2016 | 6:15 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *