NGUYÊN TẮC TRUNG THỰC TUYỆT ĐỐI TRONG BẢO HIỂM

Việc thực hiện bảo hiểm thương mại phải tuân thủ theo một số nguyên tắc nhất định, nhằm đảm bảo an toàn tài chính không chỉ cho người tham gia bảo hiểm/người được bảo hiểm mà còn cho cả Công ty bảo hiểm. Một trong số các nguyên tắc đó là: Nguyên tắc trung thực tuyệt đối.

Nguyên tắc này được thể hiện ngay từ khi Công ty bảo hiểm như bao hiem bao viet http://baohiemsuckhoebaoviet.net/  đã soạn thảo hợp đồng đến khi thực hiện giao dịch với khách hàng. Một hợp đồng bảo hiểm được lập dựa trên các cơ sở pháp lý (các quy định của pháp luật), và sự thỏa thuận giữa Công ty bảo hiểm và Người tham gia bảo hiểm. Khi soạn thảo hợp đồng, Công ty bảo hiểm có trách nhiệm phải cân nhắc các điều kiện, điều khoản đảm bảo cho quyền lợi của 2 bên. Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm dịch vụ, không phải như các sản phẩm vật chất – có thể cầm nắm để đánh giá chất lượng, giá cả. Nó chỉ là một hợp đồng hứa hẹn bảo đảm. Chất lượng sản phẩm bảo hiểm có đảm bảo hay không, giá cả/phí bảo hiểm có hợp lý hay không, quyền lợi của khách hàng có được đảm bảo đầy đủ, công bằng hay không… chủ yếu dựa vào sự trung thực của Công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm thông qua cán bộ hoặc đại lý của mình phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm như quyền lợi bảo hiểm, phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, giải thích điều khoản, giải đáp những thắc mắc cho người tham gia bảo hiểm

Nguyên tắc này cũng đặt ra yêu cầu đối với người tham gia bảo hiểm là phải trung thực khi khai báo rủi ro (điền giấy yêu cầu/bảng câu hỏi đánh giá rủi ro) khi tham gia bảo hiểm để Công ty bảo hiểm xác định mức phí phù hợp với rủi ro mà Công ty bảo hiểm sẽ đảm nhận. Ngoài ra, các hành vi gian lận nhằm trục lợi bảo hiểm khi khai báo các thiệt hại để đòi bồi thường sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật..

Một số yếu tố quan trọng liên quan tới Nguyên tắc trung thực tuyệt đối trong các loại bảo hiểm:

  • Đối với bảo hiểm tài sản: kết cấu tòa nhà, nhà xưởng, loại hình sản phẩm được bảo hiểm, các rủi ro tiềm ẩn xung quanh địa điểm được bảo hiểm …
  • Đối với bảo hiểm con người: độ tuổi, nghề nghiệp, tiền sử ốm bệnh của người được bảo hiểm,…
  • Đối với bảo hiểm ô tô: Thời gian đã sử dụng của xe, các rủi ro đã phát sinh trước đây,…

Người tham gia bảo hiểm phải khai báo các yếu tố quan trọng khi yêu cầu bảo hiểm. Việc khai báo được thực hiện trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm và là một cơ sở, thành phần của hợp đồng bảo hiểm. Khi người tham gia bảo hiểm cố tình khai báo sai hoặc khai báo không đầy đủ các yếu tố quan trọng thì được xem là vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối. Điều này dẫn đến hợp đồng bảo hiểm có thể bị huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ.

Thông tin liên quan

    

Tác giả: linhcntt10.2008

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *