Lịch sử của Nấm Lim xanh

       Không phải đến bây giờ dược liệu nấm lim xanh mới được phát hiện giá trị và đưa vào sử dụng mà loại dược liệu quý hiếm này đã được sử dụng từ rất lâu rồi, từ hơn 2000 năm trước. Bằng chứng cho việc này đó chính là việc nấm được ghi nhận trong các sách cổ.

Nấm lim xanh ngày xưa chủ yếu được đung trong hoàng tộc vìcông dụng nấm lim xanh rất tốt cho sức khỏe chứ ít được truyền bá ra bên ngoài bởi đây là một loại dược liệu rất quý hiếm, có giá trị rất cao nên được hoàng cung xem như vật báu.

      Cụ thể chúng ta nhận thấy trong các tài liệu y học cổ như sau:  trong cuốn “Giao Châu vật chí” Lê Hữu Nguyên người Hán đã viết rằng: “ Xứ Giao Châu có nhiều sản vật quý, quý nhất có thể kể đến là  nấm lim xanh quảng nam – như thần xuất hiện, cải tử hoàn sinh, chỉ có các vu thuật sĩ biết dùng”. Hay trong cuốn “thần nông bản thảo” nấm lim xanh cũng được ghi nhận là có công dụng vượt trội hơn cả nhân sâm. Điều này chứng tỏ nấm lim xanh được khai thác công dụng từ rất lâu đời.  Và ngày nay chúng ta chỉ đóng vai trò là người kế tục.

  

        Hiện nay nấm lim xanh vẫn vẹn nguyên giá trị và được phổ biến hơn trước. Những công dụng của nấm lim xanh có được căn cứ khoa học xác đáng cho nên chúng ta có thể yên tâm khi sử dụng loại dược liệu thiên nhiên này.

 

Tác giả: tunglt09

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *