Kiểm tra trí não thông qua bức ảnh chụp cận cảnhThứ bảy, 13/8/2016 | 14:00 GMT+7

Thứ bảy, 13/8/2016 | 14:00 GMT+7

Cần có sự kết hợp của mắt và tập trung não bộ để nhận biết sự thật đằng sau bức hình cận cảnh, mỗi lần lựa chọn chính xác, bạn sẽ đo lường được mức độ tư duy trừu tượng của mình.

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v53”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

13 August 2016 | 7:00 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *