Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ?

Diễn đàn hopquysanpham.com xin chia sẻ những thông tin về Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ? Và việc chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông là điều bắt buộc phải làm đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh mặt hàng này nhằm đảm bảo mọi vấn đề về chất lượng, sức khỏe, tính mạng và môi trường của sản phẩm, con người.

thiet-bi-vien-thong

Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm

  • Đơn xin chứng nhận hợp quy;
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc quyết định đầu tư (đối với thiết bị nhập khẩu đi kèm dự án đầu tư), hoặc giấy phép sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông xin chứng nhận hợp quy (có công chứng nhà nước);
  • Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Thuyết minh kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng kèm theo ảnh chụp bên ngoài của thiết bị
  • Kết quả đo kiểm thiết bị của nhà sản xuất hoặc một cơ quan đo kiểm có đủ thẩm quyền
Các tổ chức, cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian 07 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo tiếp  nhận bản công bố hợp quy đến cá nhân. Nếu  hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có trách nhiệm sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức muốn công bố và  nêu ra những vấn để chưa phù hợp để sửa chữa  và đăng ký công bố lại.
Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *