Hết đau mỏi cổ, vai, gáy với bài tập 2 phút tại chỗThứ sáu, 12/8/2016 | 10:10 GMT+7

Thứ sáu, 12/8/2016 | 10:10 GMT+7

Chỉ cần dành ra vài phút thực hiện động tác vươn tay, xoay cổ, nghiêng lườn, nâng chân… tại chỗ, bạn giảm bớt cảm giác đau mỏi cổ, vai, gáy.

 Thi Trân
Video: California

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v53”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

12 August 2016 | 3:10 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *