Giới thiệu các thủ tục và hồ sơ thành lập công ty cổ phần TNHH

Với tình hình kinh tế hiện nay việc bạn tiến hành thành lập công ty cổ phần hay bất kỳ hình thức nào khác là điều dễ dàng với bạn, tuy nhiên với cơ chế hiện nay thì việc tiến hành thủ tục giấy tờ thì không phải là điều dễ dàng, để giải quyết nhanh chóng việc giấy tờ liên quan hãy liên lạc với Nam Việt Luật chúng tôi để có kết quả sớm nhất.

Thủ tục thành lập công ty giá rẻ
Văn phòng Nam Việt Luật và Cộng sự hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nội dung cụ thể như sau:

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty TNHH:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền. Các thành vi

Tác giả: votantai226