Giảm mỡ bụng chỉ với một động tác ở tư thế nằmChủ nhật, 21/8/2016 | 17:30 GMT+7

Chủ nhật, 21/8/2016 | 17:30 GMT+7

Dùng một chiếc gối nhỏ kẹp giữa 2 chân, lần lượt nâng 2 chân và đầu lên để tay với được chiếc gối.  

Thi Trân
Video: California

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v57”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

21 August 2016 | 10:30 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *