Đóng cửa 6 cơ sở y dược do người Trung Quốc không đủ điều kiện hành nghề


Hiệu thuốc Khâm Hải do người Trung Quốc làm chủ nhưng không đủ điều kiện hành nghề kinh doanh bị đóng cửa cùng 5 hiệu thuốc khác.

Hiệu thuốc Khâm Hải do người Trung Quốc làm chủ nhưng không đủ điều kiện hành nghề kinh doanh bị đóng cửa cùng 5 hiệu thuốc khác.

Theo đó, 6 cơ sở do người Trung Quốc hành nghề y, dược tư nhân không đủ điều kiện hoạt động và phải tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo có liên quan đến hoạt động hành nghề y, dược tư nhân gồm: Hiệu thuốc bắc Lý Chí Trung (Ki ốt số 105, chợ 3, phường Trần Phú); Quầy thuốc Đông y Dương Hùng (Ki ốt số 600, tầng 3, chợ Trung tâm Móng Cái); Cơ sở Tăng sỹ (Số 09, đường Trần Phú, phường Trần Phú); Quầy thuốc Bắc Hoàng Thành (Ki ốt số 602 chợ Trung tâm Móng Cái); Hiệu thuốc Khâm Hải (Số 97, Triều Dương, phường Trần Phú); Hiệu thuốc Hoa Kiều (Ki ốt số 05, Chợ 3, phường Trần Phú).

Theo UBND TP Móng Cái, việc ngừng hoạt động đối với cơ sở hành nghề y, dược tư nhân không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân đồng thời tăng cường thực hiện nghiêm pháp luật Việt Nam. Nếu các cơ sở này sau khi bị đóng cửa nếu cố tình vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuấn Hợp

31 August 2016 | 11:02 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *