Đo độ tinh mắt bằng bức hình gây ảo giácChủ nhật, 31/7/2016 | 08:48 GMT+7

Chủ nhật, 31/7/2016 | 08:48 GMT+7

Trong vòng 6-9 giây nhìn bức hình ảo ảnh quang học dưới đây bạn nhận ra đúng những màu sắc cơ bản ẩn trong nó chứng tỏ đôi mắt rất tinh tường và khả năng quan sát tốt của não bộ.

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v45”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

31 July 2016 | 1:48 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *