Đình chỉ 6 cơ sở hành nghề y của người Trung Quốc tại Móng Cái


Hiệu thuốc Khâm Hải - một trong 6 cơ sở hành nghề y của người Trung Quốc bị đình chỉ hoạt động tại Móng Cái. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Hiệu thuốc Khâm Hải – một trong 6 cơ sở hành nghề y của người Trung Quốc bị đình chỉ hoạt động tại Móng Cái. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo đó, trước ngày 28.8.2016, có 6 cơ sở trên, gồm: Hiệu thuốc Bắc Lý Chí Trung, quầy thuốc Đông y Dương Hùng, cơ sở Tăng Sỹ, quầy thuốc Bắc Hoàng Thành, hiệu thuốc Khâm Hải và hiệu thuốc Hoa Kiều, không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn, phải tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo có liên quan đến hoạt động hành nghề y, dược tư nhân.

Nếu các cơ sở cố tình vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo Mai Nguyễn

Lao động

27 August 2016 | 3:00 pm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *