Điều gì xảy ra với cơ thể sau khi bạn uống nước ngọtThứ bảy, 20/8/2016 | 14:41 GMT+7

Thứ bảy, 20/8/2016 | 14:41 GMT+7

Đường, caffeine và các thành phần khác trong nước có ga  ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể chúng ta trong vòng 20 phút sau khi sử dụng, theo Bright Side.

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v57”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

20 August 2016 | 7:41 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *