Đảm bảo cung cấp đủ thuốc hiếm phục vụ điều trị bệnh


Nhiều bệnh viện có nhu cầu sử dụng các loại thuốc không phổ biến tại Việt Nam trong điều trị

Nhiều bệnh viện có nhu cầu sử dụng các loại thuốc không phổ biến tại Việt Nam trong điều trị

Thông tin trên đã được phòng Quản lý Dược (Sở Y tế, TPHCM) cho biết ngày 26/7. Theo đó, hiện nay một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố có nhu cầu sử dụng các loại thuốc không sẵn có ở Việt Nam. Phần lớn nhóm thuốc này chỉ dùng cho số lượng bệnh nhân hạn chế hoặc trong một số kỹ thuật y tế chưa áp dụng phổ biến, các thuốc này thuộc nhóm thuốc quí hiếm.

Phân tích của Sở Y tế chỉ ra, các thuốc quí hiếm thuộc “Danh mục thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị” của Bộ Y tế hoặc thuốc phát sinh đột xuất trong trường hợp đặc biệt thì nguồn cung ứng thuốc là vấn đề rất nan giải, cần có sự phối hợp giải quyết của nhiều đơn vị y tế, cơ quan quản lý và nhà cung ứng thuốc.

Cụ thể, thời gian làm hồ sơ đăng ký thuốc, xin giấy phép nhập khẩu thuốc kéo dài làm chậm tiến độ nhập khẩu; một số thuốc chỉ được dùng trong cấp cứu, giải độc, điều trị bệnh hiếm gặp, nhu cầu không thường xuyên, số lượng thuốc dùng ít không đủ cho một đơn hàng tối thiểu để nhập khẩu. Bên cạnh đó, thời gian thuốc tồn kho kéo dài, ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng thuốc; tuổi thọ của thuốc ngắn nhưng bệnh viện lại yêu cầu hạn dùng còn lại khi nhập vào bệnh viện ít nhất là 6 tháng.

Để tháo gỡ các khó khăn trên, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp giữa các công ty xuất nhập khẩu thuốc cùng đại diện khoa dược các bệnh viện. Trên tinh thần tất cả vì sức khỏe của người bệnh, để đáp ứng những loại thuốc có nhu cầu cấp bách hiện nay, Sở Y tế đã giao cho công ty Eco nhập khẩu thuốc tiêm Xanh methylen và công ty Yteco nhập khẩu thuốc Prostaglandin E1.

Bên cạnh đó, sở sẽ làm đầu mối tổng hợp danh mục và nhu cầu thuốc hiếm từ bệnh viện, cung cấp cho các công ty xuất nhập khẩu. Sở cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty thực hiện thủ tục xin cấp số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu tại Cục Quản lý Dược trong thời gian sớm nhất. Các công ty xuất nhập khẩu thuốc cũng đã cam kết không vì mục tiêu lợi nhuận, chủ động tìm nguồn thuốc và nhập khẩu để đáp ứng đủ nhu cầu thuốc hiếm phục vụ điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Vân Sơn

26 July 2016 | 3:03 pm

Được tìm kiếm bởi:

  • quy trinh cung cap thuoc hiếm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *