Đà Nẵng lập đường dây nóng nhận phản ánh vệ sinh an toàn thực phẩm


Sáng 8/8, Trung tâm thông tin dịch vụ công Đà Nẵng, cho biết từ tháng 8/2016, Đà Nẵng bắt đầu vận hành Đường dây nóng vệ sinh an toàn thực phẩm qua Tổng đài 1022 nhằm giúp Tổ công tác về an toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác về các cơ sở hoạt động, sản xuất kinh doanh không đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Đà Nẵng.

Đà Nẵng lập đường dây nóng nhận phản ánh vệ sinh an toàn thực phẩm

Đà Nẵng lập đường dây nóng nhận phản ánh vệ sinh an toàn thực phẩm

Đường dây nóng vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh từ 7h30 đến 21h tất cả các ngày trong tuần. Sau 21h, các cuộc gọi sẽ được tự động ghi âm và được xử lý vào ngay đầu giờ sáng hôm sau.

Phạm vi của Đường dây nóng vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm: Tiếp nhận phản ánh, góp ý người dân và cộng đồng về các cơ sở hoạt động, sản xuất kinh doanh thực phẩm không thực hiện đúng quy định liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm; Cung cấp thông tin cho người dân và cộng đồng về các chủ trương, chỉ đạo, quyết định, kết luận của lãnh đạo thành phố liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, UBND thành phố đã thành lập Tổ Công tác về an toàn thực phẩm có chức năng giúp Chủ tịch UBND và Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khánh Hồng

8 August 2016 | 2:02 pm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *