Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày

Ở bài viết này chúng tôi xin cung cấp 1 số thông tin cơ bản nhất về vấn đề Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày hy vọng sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu của quý khách

cong-bo-hop-quy-chat-lam-day

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày:

Chất làm dày là phụ gia thực phẩm được sử dụng để làm tăng độ nhớt của thực phẩm.

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày là việc làm mang tính chất bắt buộc với Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất làm dày làm phụ gia thực phẩm nhằm quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn của sản phẩm.

Về  Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất làm dày được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4 – 21: 2011/BYT như sau:

 • Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với acid alginic
 • Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali alginat
 • Phụ lục 3 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với amoni alginat
 • Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci alginat
 • Phụ lục 5: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với propylen glycol alginat
 • Phụ lục 6: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với agar
 • Phụ lục 7: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với carrageenan và muối Na, K, NH4 của nó
 • Phụ lục 8: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm đậu Carob
 • Phụ lục 9: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm guar
 • Phụ lục 10: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm tragacanth
 • Phụ lục 11: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm arabic
 • Phụ lục 12: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm xanthan
 • Phụ lục 13: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm karaya
 • Phụ lục 14: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm tara
 • Phụ lục 15: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm gellan
 • Phụ lục 16: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với pectin
 • Phụ lục 17: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với methyl celulose
 • Phụ lục 18: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với methyl ethyl celulose
 • Phụ lục 19: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với natri carboxymethyl celulose QCVN 4 – 21: 2011/BYT
 • Phụ lục 20: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gelatin thực phẩm

Thủ tục, hồ sơ bạn xem chi tiết tại chuyên mục Công bố thực phẩm, sau đó tiến hành lấy mẫu thử nghiệm theo hướng dẫn  tại Thông tư 16/2009/TT-BKHCN,  trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN

Đơn vị bạn đang hoạt động trong lĩnh vực này thì nên lưu ý về việc thực hiện Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày  đúng quy định hiện hành tránh bị xử phạt làm ảnh hưởng công việc kinh doanh

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *