Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm ẩm

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm ẩm luôn là điều đầu tiên đơn vị sản xuất hay nhập khẩu phải lưu ý và thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đây cũng là 1 trong những điều kiện và là trách nhiệm phải thực hiện của doanh nghiệp

cong-bo-hop-quy-chat-lam-am

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất làm ẩm là gì?

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất làm ẩm là việc mà Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất làm ẩm là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích ngăn ngừa sự mất nước của các sản phẩm thực phẩm bắt buộc thực hiện, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.

Thủ tục thực hiện Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm ẩm:

Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất làm ẩm là calci dihydro diphosphat được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4-2 : 2010/BYT, và thực hiện theo đúng các Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu

Về hồ sơ Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm ẩm mời các bạn cùng theo dõi trong chuyên mục  Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm của chúng tôi để nắm được thông tin chi tiết hơn

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *