Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất điều vị là gì?

Doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất điều vị phù hợp theo QCVN 4-1: 2010/BYT mới được cho sản phẩm lưu thông tiêu thụ trên thị trường

chat-dieu-vichat-dieu-vichat-dieu-vichat dieu vi

chat-dieu-vi

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất điều vị

Chất điều vị là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích tăng hương vị của các sản phẩm thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố. Các chất điều vị phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-1: 2010/BYT. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật.

Về hồ sơ, thủ tục hành chính và các bước thực hiện công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất điều vị các bạn tham khảo tại mục công bố thực phẩm để thực hiện đúng không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *