Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất chống đông vón

Bạn còn đang mơ hồ về việc thực hiện Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất chống đông vón thì những thông tin sau sẽ giúp bạn phần nào trong việc tìm hiểu

cong-bo-hop-quy-chat-chong-dong-von

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất chống đông vón:

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất chống đông vón là gì?

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất chống đông vón là việc làm mang tính chất bắt buộc với những Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất chống đông vón là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích giảm sự kết dính giữa các thành phần của thực phẩm.

Thủ tục thực hiện:

Sản phẩm chất chống đông vón cần đảm bảo Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất chống đông vón được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo quy chuẩn QCVN 4-4 :2010/BYT

Việc công bố sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ bộ hồ sơ theo Quy định  và thực hiện tại Cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất chống đông vón hay  Công bố hợp quy thực phẩm là việc doanh nghiệp phải thực hiện trước khi cho sản phẩm lưu thông, cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *