Công bố hợp quy ống hút nhựa

Cùng chúng tôi tìm hiểu tổng quan về Công bố hợp quy ống hút nhựa qua những thông tin cơ bản nhất như sau

cong-bo-hop-quy-ong-hut-nhua

Công bố hợp quy ống hút nhựa:

Theo  quy định hiện hành thì Ống hút nhựa muốn lưu thông tiêu thụ trên thị trường phải tiến hành công bố sản phẩm phù hợp với QCVN 12-1:2011/BYT

Đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất hay nhập khẩu ống hút nhựa cần tiến hành đánh giá chứng nhận sản phẩm theo phương pháp thử và các yêu cầu về kỹ thuật được nêu rõ trong QCVN 12-1:2011/BYT, sau khi phù hợp với quy chuẩn, sản phẩm sẽ được cấp giấy chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định

Sau đó chuẩn bị bộ hồ sơ công bố hợp quy ở Sở y tế

Công bố hợp quy ống hút nhựa nói riêng và  Chứng nhận các thiết bị, sản phẩm tiếp xúc thực phẩm nói chung là việc làm giúp đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng không bị ảnh hưởng khi sử dụng thực phẩm tiếp xúc với sản phẩm qua qua trình chế biến và sử dụng, đây cung là việc làm giúp cơ quan quản lý dễ dàng hơn trong khâu kiểm soát

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *