Công bố hợp quy dầu thải tái chế

công bố hợp quy dầu thải tái chế là việc làm mang tính chất hoàn toàn bắt buộc với mục đích đảm bảo tránh xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường

hop-quy-dau-thai-tai-che

Công bố hợp quy dầu thải tái chế

Đối tượng áp dụng công bố

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tái chế dầu thải; cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; đơn vị lấy mẫu, phân tích và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dầu thải là dầu có nguồn gốc khoáng thiên nhiên và dầu tổng hợp (không bao gồm dầu có nguồn gốc thực phẩm) được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.Tái chế dầu thải là quá trình xử lý nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các tạp chất, thành phần và tính chất nguy hại để thu hồi dầu tái chế.

Phương pháp xác định giá trị các thông số ô nhiễm trong khí thải tái chế dầu

  • TCVN 7172:2002 – Sự phát thải của nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng nitơ oxit – Phương pháp trắc quang dùng naphtyletylendiamin;
  • TCVN 7242:2003 – Lò đốt chất thải y tế – Phương pháp xác định nồng độ carbon monoxit trong khí thải;
  • TCVN 6750:2005 – Sự phát thải của nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh diôxit – Phương pháp sắc ký khí ion;
  • TCVN 5907:2005 – Sự phát thải của nguồn tĩnh – Xác định nồng độ và lưu lượng bụi trong các ống dẫn khí – Phương pháp khối lượng thủ công.

Kể tư 5/3/2014 Thông tư 57/2013/TT-BTNMT chính thức có hiệu lực thi hành quy định việc công bố hợp quy dầu thải tái chế theo quy định đối với các tổ chức các nhân thực hiện hoạt động tái chế dầu thải.  Dầu tái chế đáp ứng các quy định Quy chuẩn này trước khi đưa ra thị trường phải đăng ký hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện Công bố hợp quy dầu thải tái chế hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho quý khách và giúp mọi người có thể có thông tin để việc công bố tiết kiệm thời gian và chi phí

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *