Công bố hợp quy bao bì dụng cụ bằng kim loại chứa đựng thực phẩm

Thuộc một mảng nhỏ trong quy định Chứng nhận các thiết bị, sản phẩm tiếp xúc thực phẩm thì việc  Công bố hợp quy bao bì dụng cụ bằng kim loại chứa đựng thực phẩm hoàn toàn là bắt buộc với những doanh nghiệp đang sản xuất và nhập khẩu mặt hàng thuộc nhóm này

bao-bi-kim-loai

Công bố hợp quy bao bì dụng cụ bằng kim loại chứa đựng thực phẩm

Đối tượng áp dụng

  • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các sản phẩm bao bì, dụng cụ kim loại
  • Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên quan khác

Công bố hợp quy

Các sản phẩm bao bì, dụng cụ kim loại nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ BKHCN ngày 28 tháng 09 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật. Việc kiểm tra nhà nước đối với các sản phẩm bao bì, dụng cụ kim loại phải được thực hiện theo qui định của pháp luật.Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất các sản phẩm bao bì, dụng cụ kim loại phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.

Doanh nghiệp cần lưu ý về thủ tục Công bố hợp quy bao bì dụng cụ bằng kim loại chứa đựng thực phẩm để thực hiện cho đúng quy định, và tuân thủ thực hiện trước khi cho sản phẩm lưu thông tiêu thụ trên thị trường

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *