Công bố hợp quy ấm sắc thuốc

 Công bố hợp quy ấm sắc thuốc là hoàn toàn cần thiết với những đơn vị có sản phẩm, ấm sắc thuốc giúp người tiêu dùng giảm bớt được thời gian khi công việc bân rộn không thể dùng phương pháp cũ để nấu thuốc, sẽ rất nguy hại nếu chất lượng sản phẩm không đảm bảo ảnh hưởng đến thuốc, gây hại nghiêm trọng với sức khỏe

am-sac-thuoc

Công bố hợp quy ấm sắc thuốc

Do ấm sắc thuốc là một sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thuốc trong quá trình đun nấu và nằm trong danh mục Các sản phẩm tiếp xúc thực phẩm phải công bố hợp quy nên sản phẩm cần được đảm bảo chất lượng an toàn phù hợp theo QCVN 12-4:2015/BYT Quy chun kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng thủy tinh, gốm, sứ, tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mới được lưu thông trên thị trường nếu không sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của nhà nước. Ngoài ra đối với sản phẩm ấm sắc thuốc bằng điện còn phải thực hiện hợp quy theo QCVN 04:2009/BKHCN trước khi lưu thông.

Các đơn vị khi Công bố hợp quy  là bằng chứng để các tổ chức sản xuất, chứng minh sản phẩm của mình đã được kiểm soát chặt chẽ khỏi các mối nguy hại, không chứa các chất hóa học tổng hợp hay tự nhiên vượt quá mức quy định cho phép, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hãy thực hiện đúng quy định để tránh những trường hợp ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình.

Các đơn vị cần phải thực hiện công bố theo đúng trình tự quy định, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và cũng là giúp cơ quan quản lý dễ dàng hơn trong khâu kiểm soát

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *