Cơ thể thay đổi ra sao khi bạn tập yogaThứ năm, 11/8/2016 | 15:59 GMT+7

Thứ năm, 11/8/2016 | 15:59 GMT+7

Thở bằng cơ hoành theo cách của yoga giúp bạn hít thở sâu hơn và tốt cho cơ thể, ngồi thẳng lưng bạn sẽ củng cố sự tự tin cũng như ý nghĩ tích cực, theo WellCast.

Biên tập video: Phụng Yến

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v52”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

11 August 2016 | 8:59 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *