Chàng bụng phệ hóa chuẩn 6 múi sau 70 ngày tậpThứ sáu, 2/9/2016 | 07:44 GMT+7

Thứ sáu, 2/9/2016 | 07:44 GMT+7

Không sử dụng thuốc tăng cơ hay thực phẩm chức năng, Chris Krueger (Mỹ) quyết tâm tập luyện và ăn đúng để đạt thân hình chuẩn 6 múi, theo Be Fit.

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v2”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

2 September 2016 | 12:44 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *