biện pháp xử lý nước

Công nghệ xử lý xử lý nước thải ngày càng đi sâu vào áp dụng công nghệ sinh học và các biện pháp sinh học cũng đã chứng minh hiệu quả xử lý triệt để, hơn hẳn những biện pháp lọc hóa lý khác.

lọc lọc nước chất thải bằng công nghệ sinh học đáp ứng mục đích đưa dòng nước thải vào vòng tuần hoàn tự nhiên của vật chất, chất thải được lọc và phân hủy theo chu trình sinh học tự nhiên. Kết quả của quá trình xử lý là các chất thải được chuyển hóa hoàn toàn thành dòng nước thải sạch (đủ an toàn sử dụng ).

™Trong quá trình lọc này, con người chưa tác động trực tiếp các biện pháp lý hóa vào quy trình khép kín, vì đó lượng lọc nước thải sau khi lọc được đưa vào tự nhiên sạch hơn mà không bị biến đổi thành phần tính chất. Bể lọc 2 chiều hay còn gọi là bể lọc AKX Bởi tại một số nhà khoa học thuộc việc hàn lâm máy chiết rót các công trình công cộng Liên Xô (cũ) khởi thảo (viết tắt là AKX)

Trong bể lọc nhanh phổ thông hay các loại bể lọc 1 chiều, khi bể làm việc chỉ có lớp cát phía trên bị bẩn, còn lớp cát phía dưới hầu như chưa dùng đến.

Trong bể lọc 2 chiều, nước lọc đi vào bể theo cả 2 chiều: từ trên xuống và từ dưới lên. lọc nước đã lọc sạch được thu vào ống rút xu ly nuoc trong ở giữa lớp cát lọc.

Cấu tạo bể lọc nhanh 2 chiều được giới thiệu trên hình (2-46)
Chu trình lọc

-> Chu trình rửa lọc

1- mạng lưới phân phối nước rửa và loc nuoc cần lọc.

2- hệ thống thu xử lý nước lọc

3- Máng phân phối cần lọc và thu lọc nước rửa

4- Lớp cát

5- Lớp sỏi đỡ

Khi lọc: nuoc đi theo đường ống chính vào bể được chia làm hai phần. Một phần lọc nước sẽ đi vào máng phân phối, tràn vào lớp cát lọc ở phía trên. Một phần xu ly nuoc sẽ đi vào hệ thống phân phối ở phía dưới rồi đi thông qua lớp cát lọc lên và cả 2 phần loc nuoc này sẽ được đưa vào ống rút xu ly nuoc trong ở giữa bể và được dẫn sang bể chứa.

nuoc lọc đi vào bể Đa số là từ dưới lên thông qua lớp vật liệu lọc cỡ lớn hơn, thiet bi loc nuoc tại đó độ bẩn đều hơn trong toàn chiều dày lớp dây chuyền lọc ở dưới. Mức tăng độ bẩn và tăng độ tổn thất áp lực chậm hơn, nên chu kì của bể được kéo dài. tet

Tác giả: locnuocvietan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *