Bệnh viện Việt Đức có lãnh đạo mới, Phó Giám đốc từ chối điều động giữ nguyên chức vụLễ công bố quyết định giao quyền phụ trách điều hành bệnh viện cho PGS.TS Trần Bình Gi

Lễ công bố quyết định giao quyền phụ trách điều hành bệnh viện cho PGS.TS Trần Bình Gi

Theo đó, GS.TS Trần Bình Giang, Phó giám đốc được bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách điều hành bệnh viện. PSS.TS Trịnh Hồng Sơn tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc bệnh viện.

Chiều 17/8 tại BV Việt Đức ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đã đọc quyết định GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế thôi kiêm nhiệm phụ trách điều hành BV Việt Đức.

Ông Tác cũng công bố quyết định của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về việc giao GS.TS Trần Bình Giang làm Phó giám đốc phụ trách điều hành BV.

Trước đó từ tháng 1/5/2015, khi PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức nghỉ hưu, BV chưa có giám đốc mới. Thứ trưởng Bộ Y tế được giao kiêm nhiệm quyền phụ trách điều hành BV từ đó đến nay.

Hồng Hải

17 August 2016 | 5:14 pm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *