Bài tập từ dễ đến khó giúp giảm mỡ bụng siêu nhanhThứ bảy, 13/8/2016 | 08:14 GMT+7

Thứ bảy, 13/8/2016 | 08:14 GMT+7

Hai tay chống xuống sàn, đá gối chân phải sang khuỷu tay đối diện và ngược lại, cứ thế tăng dần độ khó lên.

Thi Trân
Video: California

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v53”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

13 August 2016 | 1:14 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *