8 câu hỏi giúp kiểm tra thị lực của bạnChủ nhật, 4/9/2016 | 07:13 GMT+7

Chủ nhật, 4/9/2016 | 07:13 GMT+7

Bài trắc nghiệm dòng chữ, màu sắc và vạch kẻ của BuzzFeed giúp bạn đánh giá khả năng thị lực của mình.

Bạn hãy chọn câu trả lời rồi bấm vào đáp án để kiểm tra lại rồi so sánh với kết quả cuối cùng.

Câu 1: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban

Đáp án

Câu 2: Thanh ngang trong hình có màu gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-4

Đáp án

Câu 3: Có bao nhiêu vạch kẻ màu đỏ trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-8

A. 10

B. 11

C. 12

Đáp án

Câu 4: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-9

Đáp án

Câu 5: Thanh ngang trong hình có màu gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-13

Đáp án

Câu 6: Có bao nhiêu vạch kẻ màu đỏ trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-17

A. 8

B. 9

C. 10

Đáp án 

Câu 7: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-18

Đáp án

Câu 8: Có bao nhiêu vạch kẻ màu xanh trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-22

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án

KẾT QUẢ

Minh Nhật

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v2”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

4 September 2016 | 12:13 am

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *