Monthly Archive:: August 2018

Cách lọc nước của màng lọc ro

Cách lọc nước của màng lọc ro

Ngày nay, xã hội phát triển thì nhu cầu của con người cũng ngày càng cao. Đặc biệt, nhu cầu về nguồn nước phải đảm bảo an toàn và chất lượng, đó là những yếu tố quan trọng không thể thiếu. Xử …
Ưu điểm của kệ kho hàng trung tải

Ưu điểm của kệ kho hàng trung tải

  Kệ trung tải là loại kệ chứa hàng được thiết kế nhiều tầng hàng chứa hàng, mỗi tầng được găn bới mâm tole hoặc ván ép. Kệ trung tải hiện nay đang rất phổ biến trên thị trường, phù hợp với việc …