Monthly Archive:: June 2017

tiêu chuẩn lọc nước

tiêu chuẩn lọc nước

Dây chuyền lọc lọc nước tinh khiết đóng chai, đóng bình được dành riêng cho việc lắp ráp xử lý nước lọc công nghiệp, được thiết kế theo tiêu chuẩn chất lượng Châu  u mới nhất và usapec  thương hiệu đã nhận …
thiết bị xử lý lọc nước đóng bình

thiết bị xử lý lọc nước đóng bình

Nước sinh hoạt đang là chủ đề nóng được sự quan tâm lọc nước công nghiệp của mọi gia đình trên cả nước.Việc nước sinh hoạt bị nhiễm phèn,nước chứa bùn,nước có mùi hôi,…….gây ra nhiều vấn đế về an toàn sức …