Monthly Archive:: September 2016

Mẫu thiết kế  nhà phố 4 tầng

Mẫu thiết kế nhà phố 4 tầng

Thiết kế  nhà phố 4 tầng tại Kim Giang với xu hướng thị trấn hội như hiện nay thì nhu cầu thiết kế nhà phốđược hồ hết gia đình để ý tới bới sự tiện ích mà nó đem lại. khi thiết kế 1 mẫu nhà …
Chứng nhận ISO 9001 là gì?

Chứng nhận ISO 9001 là gì?

Chứng nhận ISO 9001 là gì? Tiêu chuẩn iso 9001:2008 đã quá quen thuộc với các doanh nghiệp ở nước ta và có vai trò quan trọng với mỗi doanh nghiệp nhưng theo định kì thì sau 5 năm tất cả tiêu …