11 câu hỏi giúp bạn hiểu về tình dục an toànThứ tư, 14/9/2016 | 19:29 GMT+7

Thứ tư, 14/9/2016 | 19:29 GMT+7

Khi nghi ngờ bạn tình mắc bệnh tình dục bạn phải làm gì để phòng tránh; quan hệ ở tư thế đứng có phải là một biện pháp tránh thai an toàn hay không… 

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v7”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

14 September 2016 | 12:29 pm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *