3-8009-1471923157-3306-1472379891_490x294.jpg

Bệnh sợ phụ nữ của đàn ông

Trên thực tế một số người đàn ông mắc bệnh sợ hãi phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Họ cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi gần gũi tiếp xúc với phụ nữ. Các chuyên gia cho rằng nỗi sợ …